HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả xét thăng hạng chức danh nghề ngiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2019 
Quyết định số 56/QĐ-SYT ngày 20/01/2019 của Sở Y tế Quảng Bình về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề ngiệp viên chức y tế từ hạng IV lên hạng III hoặc tương đương năm 2019
Quyết định số 56/QĐ-SYT ngày 20/01/2019 của Sở Y tế Quảng Bình

Danh sách kèm theo Quyết định số 56/QĐ-SYT ngày 20/01/2019 của Sở Y tế Quảng Bình (tệp 1/2)

Danh sách kèm theo Quyết định số 56/QĐ-SYT ngày 20/01/2019 của Sở Y tế Quảng Bình (tệp 2/2)

[Trở về]