HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả xét tuyển VCSN tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên thuộc BVĐK huyện Quảng Ninh và Tuyên Hóa 
 Niêm yết kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh và Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa
[Trở về]