HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Không tổ chức tiếp khách nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/2018) 

          Công văn số 268/SYT ngày 08/02/2018 của Sở Y tế Quảng Bình về việc Không tổ chức tiếp khách nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/2018)

 

 

          Kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2018), Sở Y tế Quảng Bình xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các sở, ban, ngành, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà.

 

          Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 16/8/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về đổi mới và nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu của Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11/01/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí, Sở Y tế Quảng Bình không tổ chức tiếp khách thăm, chúc mừng nhân kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

 

          Sở Y tế Quảng Bình xin thông tin đến quý cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương để cùng phối hợp thực hiện.

 

         Trân trọng cảm ơn!


Nội dung Công văn số 268/SYT ngày 08/02/2018 của Sở Y tế Quảng Bình:

[Trở về]