HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 
          Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 số 2258/KH-SYT ngày 29/12/2017 của Sở Y tế. Sở Y tế tổ chức kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại các đơn vị trực thuộc Sở.

 

- Kế hoạch số 2199/KH-SYT ngày 13/11/2018 về việc kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại các đơn vị trực thuộc Sở.

 

- Quyết định số 627/QĐ-SYT ngày 15/11/2018 ban hành bảng điểm kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018

 

Phụ lục 1: Áp dụng đối với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm;

 

Phụ lục 2: Áp dụng đối với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS; Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y;

 

Phụ lục 3: Áp dụng đối với 08 Bệnh viện trực thuộc Sở và 08 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố;

 

Phụ lục 4: Áp dụng đối với các đơn vị còn lại.

 

[Trở về]