HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Mở đường bay quốc tế Đồng Hới - Chiềng Mai (Thái Lan) 
Công văn 268/SDL-KHPTDL, ngày 28/4/2017 của Sở Du lịch về việc tuyên truyền, quảng bá đường bay Đồng Hới - Chiềng Mai
Nội dung:

[Trở về]