HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Mời chào giá hóa chất sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ hoạt động chuyên môn lần 2 
Công văn số 1419/CV-KSBT ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình về việc mời chào giá hóa chất sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ hoạt động chuyên môn lần 2

TẢI VĂN BẢN (KÝ SỐ, PDF)

[Trở về]