HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Mời chào giá hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ hoạt động chuyên môn lần 3 
Công văn số 1485/CV-KSBT ngày 10/8/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình về việc mời chào giá hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ hoạt động chuyên môn lần 3

TẢI VĂN BẢN GỐC

[Trở về]