HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Mời chào giá vật tư phục vụ công tác sàng lọc lao tiềm ẩn năm 2022 lần 2 
Công văn số 1486/CV-KSBT ngày 10/8/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình về việc mời chào giá vật tư phục vụ công tác sàng lọc lao tiềm ẩn năm 2022 lần 2

TẢI VĂN BẢN GỐC

[Trở về]