HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Mời chào giá vật tư phục vụ công tác sàng lọc lao tiềm ẩn năm 2022 lần 3 
Công văn số 1576/CV-KSBT ngày 29/8/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc mời chào giá vật tư phục vụ công tác sàng lọc lao tiềm ẩn năm 2022 lần 3

[Trở về]