HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Mời chào giá vật tư phục vụ công tác sàng lọc lao tiềm ẩn năm 2022 
Công văn số 1813/CV-KSBT ngày 07/10/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình về việc mời chào giá vật tư phục vụ công tác sàng lọc lao tiềm ẩn năm 2022

 

TẢI CÔNG VĂN 1813/CV-KSBT

[Trở về]