HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Mời chào giá vật tư phục vụ hoạt động phòng chống dịch năm 2022 
Công văn số 1614/CV-KSBT ngày 07/9/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình về việc mời chào gia vật tư phục vụ hoạt động phòng, chống dịch năm 2022

[Trở về]