HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Mời quan tâm cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật trang thiết bị y tế. 

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình có nhu cầu lập cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật trang thiết bị y tế cho một số dự án/ dự toán mua sắm trang thiết bị y tế.

 

- Xây dựng kế hoạch mua sắm;

- Lập cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật;

- Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;

- Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu...

Kính mời các tổ chức có năng lực cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật trang thiết bị y tế gửi Thư quan tâm và Hồ sơ năng lực đến Sở Y tế tỉnh Quảng Bình (địa chỉ: Số 02, đường Hồ Xuân Hương, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), trước ngày 22/10/2022 (bản mềm đề nghị gửi qua email: khtc.sytqb@gmail.com).

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật trang thiết bị y tế./.

 

 

Tải nội dung Thư quan tâm và Hồ sơ năng lực

[Trở về]