HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Ngày 15-01-2016 Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến 
          Ngày 15-01-2016 Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến  "Tổng kết Công tác Y tế năm 2015, kế hoạch 2016 và nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016-2020" và "Tổng kết Bảo hiểm y tế năm 2015, kế hoạch 2016 và triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong KCB bảo hiểm y tế"
1. Tài liệu Hội nghị: Truy cập website Bộ Y tế theo đường dẫn này để tải tài liệu hội nghị

2. Giấy mời Hội nghị của Sở Y tế: Tải tại đây

 

[Trở về]