HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển VCSN thuộc Trung tâm Y tế Minh Hóa và Tuyên Hóa 

          Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa và Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa, số 285/QĐ-SYT ngày 07/6/2018 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình

 

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH:

 

[Trở về]