HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại, phản ánh của ông Lê Văn Thái (lần 2) 
Quyết định số 417/QĐ-SYT ngày 12/6/2020 của Sở Y tế Quảng Bình về việc giải quyết khiếu nại, phản ánh của ông Lê Văn Thái (lần 2)

Nội dung Quyết định

[Trở về]