HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Rà soát, khẳng định nhu cầu đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã thực hiện Dự án Y tế cơ sở, vay vốn ngân hàng WB 
Công văn 1923/SYT-KHTC ngày 08/10/2018 của Sở Y tế Quảng Bình về việc Rà soát, khẳng định nhu cầu đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã thực hiện Dự án Y tế cơ sở, vay vốn ngân hàng WB

THÔNG TIN VĂN BẢN

Số/Ký hiệu:

1923/SYT-KHTC

Ngày ban hành:

08/10/2018

Ngày có hiệu lực:

 

Trích yếu:

Rà soát, khẳng định nhu cầu đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã thực hiện Dự án Y tế cơ sở, vay vốn ngân hàng WB

Người ký:

Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế

Cơ quan ban hành:

Sở Y tế Quảng Bình

Phân loại:

Công văn

Nội dung:

- Công văn 1923/SYT-KHTC

- Phụ lục kèm theo

[Trở về]