Sở y tế
Lĩnh vực : Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
Đơn vị : Sở Y Tế
Tiêu đề : Thủ tục Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên.
QĐ ban hành TTHC : Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 26/5/2015
Nội Dung

 1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả:

- Nơi tiếp nhận: Cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện khám sức khoẻ theo quy định

2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả:

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết)

3- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Đối tượng khám sức khỏe đến cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện khám sức khoẻ theo quy định, nộp Giấy khám sức khoẻ theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế (Đối với các trường hợp khám sức khỏe chuyên ngành thì có mẫu giấy khám sức khỏe chuyên ngành riêng); Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe hiện tại, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình trong phần tiền sử của đối tượng khám sức khỏe (theo mẫu giấy chứng nhận sức khỏe).

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Vào giờ hành chính tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết).

Bước 2. Cơ sở KBCB đối chiếu ảnh trong giấy khám sức khoẻ (KSK) với người đến KSK; Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu ảnh và hướng dẫn quy trình KSK cho đối tượng KSK theo các nội dung ghi trong Phụ lục 1.

Bước 3. Kết luận và trả giấy khám sức khoẻ.

Giấy KSK được cấp 01 (một) bản cho người được KSK. Trường hợp người được KSK có yêu cầu cấp nhiều Giấy KSK thì cơ sở KSK thực hiện như sau:

a) Tiến hành việc nhân bản (photocopy) Giấy KSK đã có chữ ký của người kết luận trước khi đóng dấu. Số lượng Giấy KSK được nhân bản theo yêu cầu của người được KSK;

b) Sau khi tiến hành việc nhân bản, thực hiện việc dán ảnh, đóng dấu giáp lai vào Giấy KSK bản photocopy và đóng dấu theo quy định.

4- Cách thức thực hiện:

Đến trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khoẻ theo quy định trên địa bàn tỉnh.

5- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Giấy KSK theo mẫu quy định, có dán ảnh chân dung cỡ 4 x 6cm, chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ KSK.

b) Số lượng hồ sơ: 01(một) bộ

6- Thời hạn giải quyết:

1. Đối với trường hợp KSK đơn lẻ: cơ sở KSK trả Giấy KSK cho người được KSK trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc KSK, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện KSK;

2. Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: cơ sở KSK trả Giấy KSK cho người được KSK theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

7- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

8- Cơ quan thực hiện TTHC:

Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

9- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy khám sức khoẻ.

10- Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT: Mẫu giấy KSK dùng cho người từ đủ 18 tuổi trở lên (Các trường hợp KSK chuyên ngành có mẫu riêng).

Bấm vào đây để download bộ mẫu biểu liên quan của thủ tục này.

11- Phí, lệ phí:

-  Nộp phí theo mức thu viện phí hiện hành.

- Trường hợp người được KSK có yêu cầu cấp từ hai Giấy KSK trở lên thì phải nộp thêm phí cấp Giấy KSK theo quy định của pháp luật.

12- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  

Khoản 2, 3, 4 Điều 1, Chương 1, Thông tư số 14/2013/TT-BYT.

- Áp dụng cho các trường hợp sau đây:

+ Người Việt Nam, người nước ngoài đang sống, làm việc tại Việt Nam KSK khi tuyển dụng, KSK định kỳ, KSK khi vào học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề và các đối tượng khác;

+ KSK cho người lao động Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Không áp dụng cho các trường hợp sau đây:

+ Khám bệnh ngoại trú, nội trú trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

+ Khám giám định y khoa, khám giám định pháp y, khám giám định pháp y tâm thần;

+ Khám để cấp giấy chứng thương;

+ Khám bệnh nghề nghiệp;

+ KSK khi tuyển vào lực lượng vũ trang và KSK trong lực lượng vũ trang.

- Việc KSK chỉ được thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và có đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe.

13- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

- Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

- Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

[Trở lại]