HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng 

Công văn số 25/SYT-NVD ngày 01/01/2019 của Sở Y tế Quảng Bình về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 7611/BYT-TTrB ngày 27/12/2019 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, Sở Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình để triển khai thực hiện một số nội dung công việc sau:

 

1. Tập trung rà soát các hoạt động cấp phép sản xuất, lưu hành, quảng cáo, chứng nhận chất lượng đối với các mặt hàng thực phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm, dược liệu, vị thuốc cổ truyền.

 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các kiến thức, kỹ năng về nhận biết, đấu tranh với các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; khuyến khích các doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm thực phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm.

 

3. Phối hợp với Ban chỉ đạo 389 tỉnh và các cơ quan chức năng Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Sở Nông nghiệp và PTNT, tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm, dược liệu,... Chú trọng thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở có dấu hiệu về hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở, cá nhân vi phạm, công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho cộng đồng.

 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế theo quy định./.

[Trở về]