HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Kết luận thanh tra tại Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh 
Kế luận số 1639/KL-SYT ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Sở Y tế Quảng Bình về việc Kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong khám, chữa bệnh và khám, chữa bệnh BHYT; công tác...

Xem tiếp
Kết luận thanh tra tại Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa 
Kết luận Thanh tra số 1831/KLTTr-SYT ngày 27/7/2020 của Sở Y tế Quảng Bình về việc chấp hành các quy định pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế; công tác tổ chức cán bộ; đấu thầu thuốc...
Xem tiếp
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại, phản ánh của ông Lê Văn Thái (lần 2) 
Quyết định số 417/QĐ-SYT ngày 12/6/2020 của Sở Y tế Quảng Bình về việc giải quyết khiếu nại, phản ánh của ông Lê Văn Thái (lần 2)
Xem tiếp
Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Thanh tra Sở Y tế 
Quyết định số 01/QĐ-SYT ngày 02/01/2020 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình về việc Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Thanh tra Sở Y tế Quảng Bình
Xem tiếp
Kết luận thanh tra tại Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa 
Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế; công tác tổ chức cán bộ; đấu thầu thuốc cổ truyền, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao; quản lý,...
Xem tiếp