HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo danh sách thí sinh, nội dung ôn tập, thời gian, địa điểm xét tuyển viên chức đợt 3 năm 2021 
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung ôn tập, thời gian, địa điểm xét tuyển vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức đợt 3 năm 2021
Thông báo số 3392/TB-HĐXTVC ngày 18/10/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 3 năm 2021 Sở Y tế Quảng Bình

 

Quyết định số 1548/QĐ-SYT ngày 15/10/2021 của Sở Y tế Quảng Bình phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2021
 
[Trở về]