HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo danh sách thí sinh, nội dung ôn tập, thời gian, địa điểm xét tuyển viên chức 
Thông báo Thời gian, địa điểm triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn và nội dung ôn tập phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch và Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch và Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới

Thời gian, địa điểm triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn và nội dung ôn tập phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch và Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới

[Trở về]