HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo điều tiết số lượng thuốc trúng thầu của gói thầu số 2 
Thông báo số 33/ĐVMTTT ngày 26/3/2018 của Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Quảng Bình về việc điều tiết số lượng thuốc trúng thầu của gói thầu số 2
Nội dung thông báo:

[Trở về]