HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo kế hoạch kiểm tra các bệnh viện trực thuộc Sở năm 2018 

THÔNG BÁO

Kế hoạch kiểm tra hoạt động các bệnh viện năm 2018

Bảng điểm kiểm tra hoạt động tại: https://syt.quangbinh.gov.vn/3cms/bang-diem-kiem-tra-hoat-dong-nam-2018-(moi-cap-nhat).htm

[Trở về]