HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT cấp cơ sở tại Sở Y tế 
Thông báo kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" cấp cơ sở tại Sở Y tế lần thứ 14
Thông báo số 1146/TB-HĐX ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 14, Sở Y tế Quảng Bình

Nội dung thông báo:

[Trở về]