HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế từ hạng IV lên hạng III 
Thông báo số 2936/TB-HĐXTH ngày 31/12/2019 của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, Sở Y tế Quảng Bình về việc Thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế từ hạng IV lên hạng III
- Thông báo số 2936/TB-HĐXTH

 

- Phụ lục: Kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

 

- Phụ lục: Dự kiến danh sách viên chức trúng tuyển xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và dự kiến bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, hạng, chuyển xếp lương, mã số đối với viên chức trúng tuyển (CHỨC DANH Y)

 

- Phụ lục: Dự kiến danh sách viên chức trúng tuyển xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và dự kiến bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, hạng, chuyển xếp lương, mã số đối với viên chức trúng tuyển (CHỨC DANH KHÁC)

[Trở về]