HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung ôn tập kỳ phỏng vấn xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình 
Thông báo về thời gian, địa điểm triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn và nội dung ôn tập phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình

THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG ÔN TÂP

 

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ PHỎNG VẤN

[Trở về]