HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo Thời gian, địa điểm, nội dung ôn tập tại kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh và Tuyên Hoa 
Thông báo thời gian, địa điểm triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn và nội dung ôn tập phỏng vấn tại kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa và Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh
Thông báo thời gian, địa điểm triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn và nội dung ôn tập phỏng vấn:

 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện:

 

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện:

[Trở về]