HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở thuộc Sở Y tế Quảng Bình tuyển dụng lao động hợp đồng như sau:

Chi tiết tại Thông báo số 16/TB-BQLDA ngày 10/7/2020

[Trở về]