HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa và Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa năm 2021 
Thông báo tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa và Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa năm 2021
Thông báo tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa và Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa năm 2021 số 2449/TB-SYT ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Sở Y tế Quảng Bình

Quyết định số 570/QĐ-SYT ngày 15 tháng 7 năm 2021 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa và Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa năm 2021

Phụ lục kèm theo Quyết định 570/QĐ-SYT ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Sở Y tế

 

[Trở về]