HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa và Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa năm 2021 bằng hình thức xét tuyển sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 
Thông báo tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa và Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa năm 2021 bằng hình thức xét tuyển sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Văn bản thông báo số 1879/TB-SYT ngày 15/7/2021 của Sở Y tế Quảng Bình

 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa và Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa năm 2021

          + Quyết định ban hành Kế hoạch 

          + Phụ lục kèm theo Kế hoạch 

[Trở về]