HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2021 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt 3 năm 2021

Thông báo số 2279/TB-SYT ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Sở Y tế Quảng Bình

 

 

Kế hoạch tuyển dụng ban hành kèm theo Quyết đinh số 697/QĐ-SYT ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Sở Y tế Quảng Bình

 

[Trở về]