HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Bệnh viện đa khoa Đồng Hới 
Thực hiện công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp hưởng lương từ nguồn tự bảo đảm tại Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới, Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp hưởng lương từ nguồn tự bảo đảm tại Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới, cụ thể:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

- Bác sỹ (hạng III), ngành Bác sỷ đa khoa: 10 chỉ tiêu

- Bác sỹ Y học dự phòng (hạng III): 01 chỉ tiêu

- Dược sỹ (hạng III): 01 chỉ tiêu

- Điều dưỡng hạng III: 01 chỉ tiêu

- Điều dưỡng hạng IV: 15 chỉ tiêu

- Kỹ thuật y hạng IV, ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng: 01 chỉ tiêu

- Kỹ thuật y hạng IV, ngành Xét nghiệm: 03 chỉ tiêu

- Kỹ thuật y hạng IV, ngành Kỹ thuật hình ảnh y học: 01 chỉ tiêu

- Kế toán viên: 01 chỉ tiêu

- Viên chức hành chính: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3.Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian, thời hạn thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 02/7/2019 đến hết ngày 31/7/2019; buổi sáng từ 7h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30 trong các ngày làm việc.

- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Y tế Quang Bình (Số 2, Hồ Xuân Hương, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới. tỉnh Quảng Bình)

4. Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

5. Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình độ, vị trí tuyển dụng, mẫu phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ được đăng tải tại Kế hoạch số 1226/KH-SYT ngày 27/6/2019 của Sở Y tế trên Trang Thông tin điện tử Sở Y tế Quảng Bình và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Y tế.

Nếu cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế theo số điện thoại: 0232. 3822956

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết Kế hoạch số 1226/KH-SYT.

>>> Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

[Trở về]