HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp 
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch

 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

 

1.1. Tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

 

- Bác sỹ Y học dự phòng (hạng III): 01 chỉ tiêu

 

- Điều dưỡng hạng IV: 02 chỉ tiêu

 

- Viên chức hành chính (đại học các ngành kinh tế, luật, hành chính, quản trị kinh doanh): 01 chỉ tiêu

 

1.2. Tại Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch

 

- Bác sỹ (hạng III), ngành bác sỹ đa khoa: 04 chỉ tiêu

 

- Bác sỹ Y học dự phòng (hạng III): 01 chỉ tiêu

 

- Kế toán viên: 01 chỉ tiêu;

 

- Viên chức hành chính (đại học các ngành kinh tế): 01 chỉ tiêu

 

- Hộ sinh hạng IV: 02 chỉ tiêu

 

- Điều dưỡng hạng IV: 06 chỉ tiêu

 

- Y sỹ hạng IV, ngành Y sỹ đa khoa: 06 chỉ tiêu

 

- Y sỹ hạng IV, ngành Y sỹ Y học cổ truyền hoặc Y sỹ đa khoa định hướng Y học cổ truyền: 09 chỉ tiêu

 

- Dược hạng IV: 01 chỉ tiêu

 

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

 

3. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

 

- Thời gian, thời hạn thu nhận hồ sơ: Từ ngày 28/3/2018 đến hết ngày 26/4/2018; buổi sáng từ 7h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30 trong các ngày làm việc.

 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Y tế Quảng BÌnh (Số 2, Hồ Xuân Hương, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới. tỉnh Quảng Bình)

 

4. Lệ phí: 500.000 đồng/thí sinh dự tuyển/vị trí tuyển dụng

 

5. Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình độ, vị trí tuyển dụng, thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển được đăng tải tại Kế hoạch số 411/KH-SYT ngày 14/3/2018 của Sở Y tế (theo đường dẫn), đăng tải trên Cổng thông tinh điện tử tỉnh Quảng Bình https://www.quangbinh.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Y tế Quảng Bình.

 

Nếu cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế theo số điện thoại: (0232)3.822.956

[Trở về]