HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo về việc phỏng vấn xét tuyển viên chức thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh và Tuyên Hóa 
Thông báo thời gian, địa điểm triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn và nội dung ôn tập phỏng vấn tại kỳ xét tuyển viên chức thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh và Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa

(Thông báo số 1028/TB-SYT ngày 03/6/2019 của Sở Y tế Quảng Bình)

Nội dung thông báo:

[Trở về]