HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp làm việc tại Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới 
Thông báo Thời gian, địa điểm, nội dung ôn tập và danh sách thi sinh đủ điều kiện Kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên thuộc Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới
1. Thông báo thời gian, địa điểm triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn và nội dung ôn tập phỏng vấn tại kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên thuộc Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới

2. Bản niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét xét tuyển viên chức sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên thuộc Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới

[Trở về]