HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo viên chức không đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III 
Ngày 22/8/2016, Hội đồng xét thăng hạng viên chức, Sở Y tế ban hành 03 thông báo gửi 03 đơn vị: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS; Bệnh viện YHCT tỉnh và Trung tâm YTDP tỉnh, về việc viên chức không đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III.

THÔNG TIN VĂN BẢN

Số/Ký hiệu (03 văn bản):

1806/TB-HD; 1807/TB-SYT; 1808/TB-SYT

Ngày ban hành:

22/8/2016

Ngày có hiệu lực:

 

Trích yếu:

Thông báo viên chức không đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III

Người ký:

Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế - Chủ tịch Hội đồng

Cơ quan ban hành:

Hội đồng xét thăng hạng chứ danh nghề nghiệp, Sở Y tế Quảng Bình

Phân loại:

Thông báo

Nội dung:

- 1806/TB-HĐ (Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS);

- 1807/TB-HĐ (Bệnh viện YHCT tỉnh);

- 1808/TB-HĐ (Trung tâm YTDP tỉnh).

[Trở về]