HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo xét tuyển viên chức 
Thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn.

1.  Chỉ tiêu, chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng:

1.1. Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

- Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III): 02 chỉ tiêu.

- Kỹ sư (hạng III): 03 chỉ tiêu.

- Kế toán viên: 01 chỉ tiêu.

- Điều dưỡng hạng III: 02 chỉ tiêu.

- Dược sĩ (hạng III): 01 chỉ tiêu.

- Điều dưỡng hạng IV: 01 chỉ tiêu.

- Y sĩ hạng IV: 02 chỉ tiêu.

- Kỹ thuật y hạng IV: 01 chỉ tiêu.

1.2. Tại Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn

- Dược hạng IV: 02 chỉ tiêu.

- Hộ sinh hạng IV: 02 chỉ tiêu.

- Dân số viên hạng III: 01 chỉ tiêu.

- Dân số viên hạng IV: 01 chỉ tiêu.

- Điều dưỡng hạng III: 01 chỉ tiêu.

- Điều dưỡng hạng IV: 03 chỉ tiêu.

- Y sĩ hạng IV: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức xét tuyển: Xét tuyển

3. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian, thời hạn thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 11/9/2020 đến hết ngày 10/10/2020, buổi sáng từ 7h30 - 11h00, buổi chiều từ 13h30 - 17h00 trong các ngày làm việc.

- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Y tế tỉnh Quảng Bình (Số 2 đường Hồ Xuân Hương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

4. Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình độ, vị trí tuyển dụng, mẫu phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển được đăng tải tại Kế hoạch số 2229/KH-SYT ngày 01/9/2020 của Sở Y tế trên website này, trên trang Thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.

           Nếu cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế theo số điện thoại: 0232.3.822.956

[Trở về]