HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa 
THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH

Về việc thông báo nội dung ôn tâm và thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa và Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa

Thông báo số 604/TB-SYT ngày 05/4/2018 của Hội đồng Xét tuyển viên chức sự nghiệp, Sở Y tế Quảng Bình

THÔNG TIN VĂN BẢN

Số/Ký hiệu:

604/TB-SYT

Ngày ban hành:

05/4/2018

Ngày có hiệu lực:

 

Trích yếu:

Về việc thông báo nội dung ôn tâm và thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa và Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa

Người ký:

Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế - Chủ tịch Hội đồng Xét tuyển viên chức sự nghiệp Sở Y tế Quảng Bình

Cơ quan ban hành:

Sở Y tế Quảng Bình

Phân loại:

Thông báo

Nội dung:

 

[Trở về]