HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo xét tuyển viên chức tại Trung tâm Y tế các huyện: Tuyên Hóa và Quảng Ninh 
Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp và viên chức sự nghiệp hưởng lương từ nguồn tự bảo đảm tại Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa và Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh

 

1. Chỉ tiêu, chức danh tuyển dụng:


1.1. Tại Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh


- Bác sỹ Y học dự phòng hạng III: 01 chỉ tiêu.


- Bác sỹ hạng III: 01 chỉ tiêu.


- Kỹ sư hạng III: 01 chỉ tiêu.


- Viên chức hành chính: 01 chỉ tiêu.


- Dân số viên hạng IV: 01 chỉ tiêu.


- Y sỹ hạng IV: 03 chỉ tiêu.


- Dược hạng IV: 01 chỉ tiêu.


- Kế toán viên: 01 chỉ tiêu.


- Văn thư: 01 chỉ tiêu.


1.2. Tại Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa


- Bác sỹ Y học dự phòng hạng III: 02 chỉ tiêu.


- Dược sỹ hạng III: 01 chỉ tiêu.


- Dân số viên hạng III: 01 chỉ tiêu.


- Điều dưỡng hạng IV: 02 chỉ tiêu.


- Y sỹ hạng IV: 03 chỉ tiêu.


- Viên chức hành chính: 01 chỉ tiêu.


- Kỹ thuật y hạng III: 01 chỉ tiêu.


- Bác sỹ hạng III (Hoặc Y sỹ hạng IV nếu không có Bác sỹ hạng III): 01 chỉ tiêu.


2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển


3. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:


- Thời gian, thời hạn thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 16/9/2019 đến hết ngày 15/10/2019, buổi sáng từ 7h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30 trong các ngày làm việc.


- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Y tế Quảng Bình (Số 2, Hồ Xuân Hương, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới. tỉnh Quảng Bình).


4. Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình độ, vị trí tuyển dụng, mẫu phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ được đăng tải tại Kế hoạch số 1849/KH-SYT ngày 26/8/2019 của Sở Y tế trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế Quảng Bình và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Y tế Quảng Bình.


Nếu cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế theo số điện thoại: 0232.3.822.956

 

Kế hoạch số 1849/KH-SYT ngày 26/8/2019 của Sở Y tế 

 

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển 

[Trở về]