HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo xét tuyển viên chức 
 Thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch và Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới.

1. Chỉ tiêu, chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng:


1.1. Tại Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch


- Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III): 01 chỉ tiêu


- Bác sĩ (hạng III): 02 chỉ tiêu.


- Điều dưỡng hạng III: 02 chỉ tiêu.


- Điều dưỡng hạng IV: 04 chỉ tiêu.


- Y sĩ hạng IV: 06 chỉ tiêu


- Dược sĩ (hạng III): 01 chỉ tiêu


1.2. Tại Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới


- Viên chức hành chính: 01 chỉ tiêu


- Kế toán viên: 01 chỉ tiêu


- Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III): 01 chỉ tiêu


2. Hình thức xét tuyển: Xét tuyển


3. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:


- Thời gian, thời hạn thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 02/03/2020 đến hết ngày 01/04/2020, buổi sáng từ 7h30 - 11h00, buổi chiều từ 13h30 - 17h00 trong các ngày làm việc.


- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Y tế tỉnh Quảng Bình (Số 2 đường Hồ Xuân Hương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).


4. Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình độ, vị trí tuyển dụng, mẫu phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển được đăng tải tại Kế hoạch số 345/KH-SYT ngày 18/02/2020 của Sở Y tế (tại đây), trên trang Thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.


Nếu cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế theo số điện thoại: 0232.3.822.956.

 

Kế hoạch số 345/KH-SYT ngày 18/02/2020 của Sở Y tế  

 

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển 

[Trở về]