HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
THU HỒ SƠ THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III 
Công văn 1630/SYT, ngày 19/7/2016, của Sở Y tế Quảng Bình

* Phụ lục:

- Đơn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2016

- Phiếu thu nhận hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2016

[Trở về]