HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thư mời chào giá vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 
Công văn số 517/CV-KSBT ngày 15/3/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình

[Trở về]