HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Đăng ký nhu cầu đào tạo Chuyên khoa cấp II - Chuyên ngành Nội khoa 

          Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, viên chức ngành y tế tỉnh Quảng Bình, Sở Y tế dự kiến phối hợp với Trường Đại học Y - Dược Huế tổ chức mở...

Xem tiếp
Thông báo kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” tỉnh Quảng Bình lần thứ 14 - năm 2023 
 Văn bản số 2182/HĐXT ngày 15/8/2022 của Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú", "Thầy thuốc nhân dân" lần thứ 14, Sở Y tế Quảng Bình về việc thông báo kết quả họp...

Xem tiếp
Thông báo kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT cấp cơ sở tại Sở Y tế 
Thông báo kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" cấp cơ sở tại Sở Y tế lần thứ 14
Xem tiếp
Góp ý dự thảo Quyết định Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đừng đầu và cấp phó của người đứng đầu 

          Công văn số 916/SYT-TCCB ngày 14 tháng 04 năm 2022 của Sở Y tế về việc góp ý kiến dự thảo Quyết định Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người...

Xem tiếp
Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" "Thầy thuốc ứu tú" lần thứ 14 năm 2023 
Kế hoạch số 420/KH-SYT ngày 17/02/2022 của Sở Y tế Quảng Bình về việc xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ứu tú" lần thứ 14 năm 2023
Xem tiếp