HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng

1. Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017

2. Tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017

I. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2017

1. Kế hoạch số 183/KH-SKSS ngày 29/11/2017 của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017.

 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.

 - Đại học, ngành bác sĩ đa khoa (bác sĩ chính quy đào tạo theo địa chỉ sử dụng): 01 chỉ tiêu.

 3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

 4. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

 - Thời gian, thời hạn thu nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 18/12/2017 đến hết ngày 15/01/2018; (buổi sáng từ 07h30 đến 11h30; buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6)

 - Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Quảng Bình (Tổ dân phố 8, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

 5. Địa chỉ liên hệ:

 - Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh

 - Số điện thoại: 0232.3.822 376.

II. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP TỰ ĐẢM BẢO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2017

1. Kế hoạch số 214/KH-SKSS ngày 20/12/2017 của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu.

- Cao đẳng trở lên, ngành Điều dưỡng phụ sản: 01 chỉ tiêu.

- Cao đẳng trở lên, ngành kỹ thuật xét nghiệm y học: 01 chỉ tiêu.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian, thời hạn thu nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 25/12/2017 đến hết ngày 22/01/2018; (buổi sáng từ 07h30 đến 11h30; buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6)

- Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Quảng Bình (Tổ dân phố 8, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

5. Địa chỉ liên hệ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh

- Số điện thoại: 0232.3.822 376.

[Trở về]