HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm PC Sốt rét - Nội tiết: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT - NỘI TIẾT TỈNH QUẢNG BÌNH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 số 276/KH-SRNT, ngày 04/12/2017 của Trung tâm phòng chống Sốt rét - Nội tiết

[Trở về]