HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm phòng chống Sốt rét Nội tiết: THÔNG BÁO TUYỂ DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP TỰ ĐẢM BẢO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN 
Trung tâm phòng chống Sốt rét - Nội tiết thông báo tuyển dụng VCSN tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên

 

 

Chi tiết tại Kế hoạch số 04/KH-SRNT ngày 08/01/2018 của Trung tâm phòng chống Sốt rét - Nội tiết Quảng Bình

[Trở về]