HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Đẩy mạnh triển khai một số nội dung Nghị định 59/2022/NĐ-CP và Đề án 06 

             Thực hiện Công văn số 1965/UBND-KSTT ngày 21/10/2022 của UBND tỉnhvề việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội...

Xem tiếp
Tăng cường quản lý, kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc 
Công văn số 1202/SYT-NVD ngày 19/5/2020 của Sở Y tế về việc tăng cường quản lý, kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc
Xem tiếp
Tăng cường kiểm tra việc bán thuốc Tamiflu 
Công văn số 1199/SYT-NVD ngày 19/5/2020 của Sở Y tế về việc tăng cường kiểm tra việc bán thuốc Tamiflu
Xem tiếp
Báo cáo tình hình mua sắm TTB y tế, vật tư, sinh phẩm chẩn đoán phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 
Ngày 07/4/2020, Sở Y tế ban hành Công văn số 793/SYT gửi các đơn vị, yêu cầu Báo cáo tình hình mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm chẩn đoán phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19
Xem tiếp
Đảm bảo công tác y tế dịp nghỉ lễ kỷ niệm 30/4 và 01/5/2020 
Công văn số 1011/SYT-NVY ngày 27/4/2020 của Sở Y tế Quảng Bình về việc đảm bảo công tác y tế dịp nghỉ lễ kỷ niệm 30/4 và 01/5
Xem tiếp