HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết thủ tục hành chính 
Công văn số 1687/SYT ngày 30/8/2018 của Sở Y tế Quảng Bình về việc xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết thủ tục hành chính

 

Tải xuống PDF hoăc DOC
[Trở về]