HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 09/11/2022 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 09/11/2022

 

Xem tiếp
Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 27/10/2022 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 27/10/2022

 

Xem tiếp
Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 21/10/2022/2022 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀY 21/10/2022

 

Xem tiếp
Ngành Y tế: Chủ động phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão 

Mùa mưa bão, lũ lụt đã cận kề với người dân miền Trung và Quảng Bình nói riêng. Ngành Y tế đã và đang chủ động, triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế các loại dịch bệnh có thể xảy sau mưa lũ,...

Xem tiếp
Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 19/9/2022 
Danh sách địa điểm tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 19/9/2022
Xem tiếp