Mời báo giá hóa chất, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

          Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang thực hiện xây dựng kế hoạch mua sắm hóa chất, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh năm 2023. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm hóa chất, vật tư, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa kính mời các đơn vị sản xuất, kinh doanh hóa chất, vật tư báo giá, cụ thể như sau:

Chi tiết tại Thư mời báo giá số 541/TM-TTYT ngày 11/9/2023 của Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa

ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG